JEMPUTAN KERTAS PEMBENTANGAN

Persidangan Kebangsaan Pendidikan Khas dan Pemulihan adalah forum yang menghimpun parasarjana, penyelidik, NGO dan pengamal dari seluruh Malaysia untuk membentang dan membincangkan idea dan hasil penyelidikan dalam bidang yang diliputi oleh tema persidangan. Dengan tema “Pendidikan Khas dan Pemulihan dalam Era Perubahan”,  jawatankuasa penganjur menjemput anda sekelian untuk hadir sebagai pembentang kertas kerja ilmiah atau sebagai peserta persidangan.

 

ABSTRAK

Pembentang dinasihatkan untuk mematuhi garispanduan penyerahan berikut semasa menulis abstrak anda:

  1. Tajuk kertas mestilah tidakmelebihi 15 patah perkataan
  2. Abstrak hendaklah ditulis dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris
  3. Abstrak perlu menyatakan yang berikut: apakah penyelidikan anda, metodologi anda, penemuan anda, dan kesimpulan anda.
  4. Untuk mengekalkan kesaksamaan dan mengelakkan berat sebelah, penulis digalakkan untuk tidak meletakkan pangkat atau gelaran seperti Datuk, Dr atau Professor pada pangkal nama mereka dalam abstrak dan kertas kerja.
  5. Teks abstrak tidak boleh lebih panjang daripada 250 patah perkataan.
  6. Abstrak lengkap hendaklah dimuatnaik dalam format Microsoft Word melalui sistem dalam talian. Teks yang sama juga mesti dimasukkan dalam medan yang disediakan dalam bentuk penyerahan dalam talian.
  7. Abstrak hendaklah berkaitan dengan salah satu tema persidangan itu:
  • PendidikanKhas
  • PendidikanPemulihan

Sila hantar ABSTRAK melalui Borang Pendaftaran.

 

KERTAS KERJA PENUH

Kertas Kerja mestilah tidak lebih daripada 15 mukasurat. Ini termasuk semua teks, jadual, rajah dan lampiran. Bayaran sebanyak RM30.00 per halaman akan dikenakan bagi setiap halaman tambahan. Invois baru akan dikeluarkan jika had ini telah melebihi.

Kertas kerja yang menepatimana-mana sub-tema yang disenaraikan akan diterima untuk semakan. Penulis akan dimaklumkan melalui e-mel jika kertas kerja beliau telah diterima. Pemberitahuan juga boleh termasuk komen dan cadangan penyemak/pengulas.

Bagi mengelakkan bias, penulis digalakkan untuk mengelakkan menggunakan gelaran/pangkat seperti Dr dan Profesor apabila merujuk kepada diri mereka sendiri dalam kertas kerja.

Pembentang boleh memilih untuk TIDAK menerbitkan kertas kerja mereka dalam prosiding persidangan. Dalam kes ini, sila maklumkan kepada sekretariat persidangan awal dan jelas niat anda untuk mengelakkan sebarang isu selepas penyiaran prosiding itu.

Kandungan buku program dan prosiding persidangan biasanya akan dimuktamadkan sebelum tarikh permulaan persidangan. Oleh itu, sila hantar kertas anda dalam tempoh yang ditetapkan dan menyelesaikan yuran persidangan anda seawal mungkin untuk mengelak daripada dikecualikan daripada penerbitan ini

 

TARIKH-TARIKH PENTING

Tarikh akhir penyerahan abstrak : 20 OGOS 2017
Notis penerimaan abstrak : 25 OGOS 2017
Tarikh akhir penyerahan kertas kerja penuh : 30 OGOS 2017