OBJEKTIF

Persidangan ini bertujuan untuk:

  • berkongsi kepakaran dan pengetahuan dalam bidang penyelidikan pendidikan khas dan pemulihan dalam kalangan penyelidik, pengamal, dan warga pendidikan;
  • memantap jalinan dan jaringan kolaboratif dalam kalangan penyelidik, pengamal, dan warga pendidikan;
  • mempertingkat kemahiran menjalankan penyelidikan, pembentangan kertas penyelidikan dan penulisan ilmiah.