TEMA

Tema:

Pendidikan Khas dan Pendidikan Pemulihan dalam Era Perubahan

Sub-tema:

Subtema meliputi bidang Pendidikan Khas dan Pendidikan Pemulihan yang berkaitan dengan:

 • Pedagogi
 • Pendidikan Guru
 • Pendidikan Abad Ke-21
 • Kokurikulum dan Sukan
 • Pengukuran dan Penilaian
 • Kepimpinan dan Pengurusan
 • Pembelajaran Sepanjang Hayat
 • Penyelidikan Dalam Pendidikan Guru
 • Isu-Isu dan Amalan Dalam Pendidikan
 • Inovasi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran
 • Teknologi Maklumat Dalam Pengajaran dan Pembelajaran
 • Peranan PK & PEM dalam merealisasikan Transformasi Nasional 50 (TN50)

Bahasa Persidangan: Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu